Chalupa Sedmé nebe
Roubenka v malebné části Vysočiny REZERVACE

Zásady ochrany osobních údajů

I. Obecné zásady

Renata Krejčí, Pustá Rybná 102, 572 01 (dále též „provozovatel“), respektuje, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Uvědomujeme si, že máme-li se dobře starat o potřeby svých zákazníků a řádně vykonávat svou obchodní a podnikatelskou činnost k jejich spokojenosti, je nutná otevřená a komunikace a také shromažďování osobních a citlivých osobních údajů. Rovněž chápeme, že s tím souvisí nutnost zachovávat důvěrnost a zajistit, aby byly údaje patřičně chráněné. Zachovávání důvěrnosti považujeme za velmi důležité.

Při nakládání s osobními údaji se vždy řídíme následujícími zásadami:

Tyto zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak naše společnost zachází s osobními údaji, které o sobě sdělíte na našich webových stránkách www.chalupasedmenebe.cz, prostředky komunikace na dálku, e-mailem, telefonicky, či v tištěné podobě dopisem ale i v osobní ústní či listinné podobě nebo v rámci smluv uzavřených se svými zákazníky anebo jakoukoli jinou cestou způsobilou jednoznačně identifikovat Vaši osobu.

II. Sběr informací

III. Použití informací

Jakékoli informace, které od Vás získáváme a shromažďujeme, mohou být použity za těmito účely:

IV. Soukromí a zveřejnění informací třetím subjektům

Osobní údaje, které nám na webových stránkách či jinak (ať už osobně či prostředky komunikace na dálku, písemně či elektronicky, za účelem nabídky služeb či realizace smlouvy) poskytnete, jsou používány výhradně pro ty účely, které Vám byly sděleny v okamžiku jejich poskytnutí. Vaše osobní údaje způsobilé Vás identifikovat neprodáváme třetím subjektům. Svou aktivitou na těchto stránkách vyjadřujete svůj souhlas s tím, aby Vaše osobní údaje byly v případě potřeby uvedené v předchozím článku předány spolupracujícím třetím subjektům, jakož i orgánům veřejné moci, a to jak pro veřejnoprávní, tak i obchodní účely, zejména pro účely uvedené v čl. III. těchto Zásad.

V. Ochrana informací

VI. Odhlášení

Vámi poskytnutou e-mailovou adresu či telefonní číslo používáme k zasílání informací a aktualizací týkajících se Vaší rezervace, občasným obchodním sdělením atd. Pokud se kdykoliv budete chtít odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, kontaktujte nás na kontaktu uvedeném na webových stránkách společnosti www.chalupasedmenebe.cz, která zajistí Vaše neprodlené odhlášení.

VII. Souhlas

Kontaktní informace na Pověřence pro ochranu osobních údajů pro provozovatel s.r.o., IČ: 26821176 (dle čl. 37 odst. 1 Nařízení GDPR)
Renata Krejčí
tel. +420 602 640 444
e-mail: info@chalupasedmenebe.cz